Poslovanje v današnjem času je lahko sila enostavno ter hitro, če smo seznanjeni z vsemi novostmi ter možnostmi, ki jih lahko koristimo. Tudi faktura, elektronsko fakturiranje, v sodobnem času pa tudi faktura online so lahko sila enostavno in tudi hitro narejeni, če jih opravljamo v programih, ki so bili narejeni v ta namen. Poleg tega pa je tudi pregled nad njimi izjemno jasen.

Podjetniki svoje račune za stranke ali kupce ponavadi pišejo in oblikujejo v Wordu. Proces se torej imenuje fakturiranje in vključuje izdane račune ter opomine. Sestavijo in lahko izdajajo račun, e-račun, predračun, ponudbo, dobavnico, avansni račun, dobropis ter opomin. Vsakega izmed tovrstnih dokumentov pa lahko kasneje tudi natisnejo ali pa shranijo v določeno datoteko.

Tudi že obstoječi izgled računa pa lahko neposredno uvozimo v e-račune in še naprej tiskamo račune, ki imajo popolnoma enak videz. E-računi pa imajo prednost, da se lahko izognemo preverjanju podatkov naših poslovnih partnerjev. To delo bo v nadaljevanju postalo povsem odveč. Program, s katerim bomo lahko to opravljali, je namreč povezan s poslovnimi registri. Vse podatke torej lahko poišče samodejno prek naziva ali pa davčne številke. Poslovanje tako postane enostavnejše in tudi bolj učinkovito.

Osnovni del programa za fakturiranje je poseben model

Osnovni del programa, ki omogoča fakturiranje predstavlja model. Tako fakturiranje lahko omogoča izdelavo vseh vrste dokumentov, kot so predračun, račun in dobropis. Tudi izdelava ter tisk sta izjemno preprosta. Vse dokumente pa se lahko shrani tudi v pdf datoteke.

 

Fakturiranje v določenih programih je zasnovano s ciljem, da je čim bolj preprosto, čim manj potrebnih klikov, razmišljanja, iskanja ter da je vse čim bolj avtomatsko ter povezljivo. Tako lahko povsem brez napora sestavimo račune in druge dokumente, hitro poiščemo podatke, preverimo fakturirane in plačane zneske ter valute. Prav tako pa fakturiranje lahko povežemo tudi z modelom UPN, ki omogoča izdelovanje računa s položnico.

Enostavno vodenje evidence

Pri procesu fakturiranja je omogočena tudi evidenca terjatev do kupca, ki je povsem enostavna za vodenje. Vodimo jo lahko v pregledu računov. Evidenca tako vključuje sezname računov s podatki o plačilih, filter plačil, podrobnosti o vseh plačilih ter različne vrste plačil.

Iz iste kategorije: