Kako deluje toplotna črpalka zrak voda, je pravzaprav precej preprosto razložiti. Tovrstna naprava deluje namreč po principu zakona o termodinamiki. Gre za prenašanje toplote iz vira z višja temperaturo na mesto, kjer je potrebna toplota. Ta se lahko dovaja iz zemlje, zraka ali pa vode. Od slednjega je tudi odvisna izbira vrste toplotne črpalke.

Zrak se za ogrevanje v tem primeru izkorišča še najbolj pogosto. Tega je namreč povsod v neomejenih količinah. Precej redkeje pa se ljudje lahko odločijo za gradnjo bolj zahtevnih tovrstnih sistemov voda voda ali zemlja voda.

Prenašanje toplote s pomočjo medija, ki spreminja agregatno stanje

Toplotna črpalka zrak voda za ogrevanje prenaša toploto s pomočjo medija. Slednji spreminja svoje agregatno stanje. Običajno je to plin z nizko temperaturo uparjanja. Pod vplivom toplote pa prehaja iz tekočega v plinasto agregatno stanje.

Toplotna črpalka zrak voda

V obliki plina nato medij potuje skozi kompresor. Tam se mu zvišata temperatura in tlak – kot posledica mehanskega vpliva. Kompresor za samo delovanje potrebuje električno energijo. Tekočina iz kompresorja gre v kondenzator. Tam ogrevalnemu plinu odda toploto. Hladilo se prične na račun zmanjšane gostote ohlajati.

Sistem zrak voda je sestavljen iz treh krogotokov, ki so med seboj povsem neodvisni

Toplotna črpalka zrak voda sestoji iz treh med seboj popolnoma neodvisnih tokokrogov. Prvi med njimi zbira toploto iz zraka ter jo prenaša v drugi tokokrog. Tretji pa prenaša vso nastalo toploto v ogrevalni sistem objekta.

Toplotna črpalka zrak voda - preprosta uporaba
Toplotna črpalka zrak voda je preprosta za uporabo

Prenos toplote torej poteka z ustreznim hladilnim sistemom. Ta se nahaja v vsakem tokokrogu ter ves čas spreminja svoje agregatno stanje. Ključno pa je, da medij strogo ostaja v zaprtem krogotoku in torej ne uhaja v samo okolje.

Bivalentno delovanje toplotne črpalke zrak voda

Toplotna črpalka lahko deluje monovalentno ali bivalentno. Za prvo različico je značilno, da sistem zmore delovati povsem samostojno ter sam pokrije celotne zahteve po ogrevanju stavbe.

YouTube video
Sistemi toplotnih črpalk zrak-vod

Pri bivalentnem delovanju, kot ga ima toplotna črpalka zrak voda, pa gre za pokrivanje potreb toplote do zunanjih temperatur do približno pet stopinj Celzija. Kadar so temperature nižje, se tovrstna toplotna črpalka izklopi. Tedaj začne delovati drug vir ogrevanja.

Subvencija za toplotno črpalko – vse, kar je dobro vedeti

Dejstvo je, da je investicija v sistem ogrevanja na obnovljivi vir energije naložba v čisto, varno pa tudi v okolju prijazno prihodnost. Vgradnja toplotne črpalke nima samo ekološkega učinka, temveč je takšen sistem privlačen tudi z vidika ekonomije. Sicer pa se investiranje v takšne sisteme povrne samo po sebi – na račun prihranka energije ter s tem povezanih stroškov.

Tudi pri nas je na voljo subvencija za toplotno črpalko. Imamo namreč možnost koristiti javna sredstva Eko sklada. Ta investitorju pripomorejo k samo izvedbi ukrepa, s katerim bo prihranil stroške, obenem pa seveda dobro pripomogel tudi k varovanju našega okolja.

Eko sklad je uvedel dva načina stimulacije

Eko sklad je s ciljem pospeševanja naložb v obnovljive vire uvedel dva načina stimulacije. Prvi je eko subvencija v obliki nepovratnih sredstev. Investitor sredstva prejme ob izvedbi ukrepa. Drugi način pa je eko kredit s subvencionirano obrestno mero za delno ali pa celotno financiranje investicije.

Kolikšna je subvencija za toplotno črpalko

Subvencija za toplotno črpalko je lahko visoka do 5000 evrov. Za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje prostorov so torej na voljo nepovratna sredstva po razpisu Eko sklada. Subvencije pa so na voljo za vgradnjo različnih vrst toplotnih črpalk.

Seveda pa je subvencija za toplotno črpalko odvisna od tipa sistema za ogrevanje, od minimalne sezonske učinkovitosti, ne nazadnje tudi od vrste objekta.

Ključni korak za subvencijo je priprava primerne dokumentacije

Poglavitnega pomena pri subvenciji za toplotno črpalko je vsekakor priprava ustreznih dokumentov. Pomemben je pravilno izpeljan postopek. K sreči so na voljo številna podjetja, ki nam lahko pri izpeljavi pomagajo in so tako 100 % uspešni pri pridobitvi subvencije Eko sklada.

Aktualni razpis, ki je povezan s subvencijo za toplotne črpalke, zahteva, da mora investitor najprej izvesti investicijo. Pred ter med izvedbo mora pravilno dokumentirati potek in po izdanem računu dobavitelja kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev. Pri oddaji popolne vloge, in to z vsemi prilogami, Eko sklad v roku pol leta pripravi pogodbo ter jo pošlje investitorju v podpisovanje. Temu pa sledi še izplačilo subvencije.

Če potrebujete še več informacij ali pa pomoč pri postopku pridobivanja subvencije in kredita za vgradnjo toplotne črpalke, se lahko obrnete na ponudnike oziroma proizvajalce toplotnih črpalk.

Iz iste kategorije: