Čiščenje odpadnih voda ima več postopkov čiščenja, ki pa so popolnoma odvisni od posamezne države in pa njene zakonodaje. Postopki, ki potekajo pri čiščenju so odvisni od vrste in sestave odpadne vode, ki jo je potrebno očistiti. Pod odpadno vodo pa spada vsa voda, ki se zbira v greznici ali kanalizaciji, ter priteče iz naših domov in industrij.čiščenje odpadnih voda
Lahko je industrijska, komunalna in pa padavinska odpadna voda, ki onesnažuje morje, reke, potoke in morje. Pred kratkim pa so znanstveniki odkrili, da so tudi alge tiste, ki pripomorejo k naravnemu čiščenju odpadnih voda in so popolnoma naravna sestavina, ki ne onesnažuje okolja s svojim delovanjem.

Vzrok za čiščenje odpadnih voda

Nekoč je bilo čiščenje odpadnih voda (http://www.komunala-mezan.si/ciscenje-in-odvoz-odpadnih-voda.html) popolnoma nepotrebno, saj je bilo odplak malo, predvsem pa so bili naravnega človeškega in živalskega izvora. Dan danes pa ljudje v vodotoke spuščajo veliko domačih, industrijskih in kmetijskih odplak, ki jih živali ne morejo več razgraditi in zato posledično ribe in druga obvodna živa bitja tudi umirajo. Ljudje bis e morali zavedati, da lahko reke in potoki prejmejo le določeno količino odplak, ki jo živali lahko razgradijo, ne pa neomejene količine, zaradi katerih je sedaj potrebno čiščenje odpadnih voda, da ne uničimo narave v celoti. Odpadno vodo je potrebno brez premisleka očistiti, predno se ta vrne nazaj v naravo, saj je ta vir življenja za vsa živa bitja in brez nje nebi bilo življenja.

YouTube video

Kako poteka čiščenje odpadnih voda in zakaj je pomembno?

Čiščenje odpadnih voda poteka tako, da odpadna voda zapusti vaš dom in potuje po mestnem vodovodu vse do čistilne naprave, ki prične s procesom prečiščevanje. Najprej se v vodi s pomočjo filtriranja odstranijo večji delci v vode, nato sledi odstranjevanje peščenih usedlin in prezračevanje vode v tanku, kjer se odstrani vso biološko razgradljiv material in del dušikovih spojin. Čiščenje odpadnih voda je pomembno prav za vsa živa bitja na tem planetu, saj se z vodo preživljajo. Umazana voda vpliva na vse dejavnike, ki so povezani z naravo, morjem, živalim in ljudmi in konec koncu z to vodo zalivamo tudi naše rastline, ki jih imamo na vrtu. Čiščenje odpadnih voda je nujna dejavnost, ki pomaga ohranjati ravnovesje v naravi in se hkrati tako tudi preprečuje mnogo naravnih katastrof.

Iz iste kategorije: